ÁSZF/Szerzői Jogok/Copyright

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, SZERZŐDÉST TEREMTŐ NYILATKOZAT,
 mely elfogadása, annak aláírását és tudomásul vételét jelenti és kedvezményes vásárlásra, licensz használatra jogosít, ennek elmaradása esetén kedvezményes vásárlás / használat nem valósul, vagy valósulhat meg.
 Tudomásul veszem, megértettem és minden részletében elfogadom a feltételeket a vásárlással illetve a termékek használatával kapcsolatban.
 Tudomásul veszem, hogy a szóban forgó nyilatkozat és szerződés célja, hogy megvédje a legális kereskedelmet és a szerzői jogokat, valamint segít megérteni, hogyan kell kezelni azokat a jelen termékekkel kapcsolatban.
 Figyelem! HA NEM ÉRT EGYET A JELEN NYILATKOZATBAN FELSOROLT FELTÉTELEKKEL, SEMMILYEN MÓDON NE VÁSÁROLJA MEG ÉS/VAGY NE HASZNÁLJA SEM A KÖNYVET, SEM A CD-T, SEM AZ E-LEARNING TANANYAGOT! ATTÓL A PILLANATTÓL, HOGY BÁRMELY TERMÉK FELHASZNÁLÓJÁVÁ VÁLIK, AZ ITT FELSOROLT FELTÉTELEK ÖNRE IS ÉRVÉNYESSÉ VÁLNAK, AKÁR AZ INTERNETEN, AKÁR HIVATALOS KÉPVISELŐINKTŐL VÁSÁROL, AKÁR JOGOSULATLAN, A ROLLSCHOOL JOB AND LANGUAGE CENTRE-VEL SZERZŐDÉSES JOGVISZONYBAN NEM ÁLLÓ HARMADIK SZEMÉLYTŐL JUT HOZZÁ VALAMELY TANANYAGHOZ.
I. Az oldalon, illetve társoldalainkon forgalmazott és hirdetett termékek (TAXIS ANGOL 1 / TAXIS ANGOL, TAXIS NÉMET 1, KAMIONOS ANGOL 1, KAMIONOS ANGOL 2, KAMIONOS NÉMET 1, KAMIONOS NÉMET 2, INGLÉS PARA CAMIONEROS, ALEMÁN PARA CAMIONÉROS,ENGLSKI ZA KAMIONDZIJE, ENGLEZA PENTRU SOFERI DE CAMIOANE, ENGLISCH FÜR LKW-FAHRER, IMMIGRATION ENGLISH / MUNKAVÁLLALÓI ANGOL, MUNKAVÁLLALÓI NÉMET, valamint az EZERMESTER NYELVLECKE sorozat tagjai), mind könyv, audio CD, és E-Learning formában, azok teljes tartalmára nézve Görgicze Orsolya (Szerző) és a Rollschool Job and Language Centre Ltd (Kiadó), The Courtyard 30, Worthing Road Horsham, RH121SL United Kingdom Ltd /továbbiakban csak Rollschool J&L.C/, aki minden jogot megvásárolt a Global Imago Kft  (Kiadó) Hungary 1084 Bp. József u 10-t?l, szellemi tulajdonát képezik. Minden jog fenntartva ©. A jogok mind a jelen kiadványokra, mind a további nyelvekre történő fordításokra érvényesek. Az előbbiekben felsorolt termékeknek, csakúgy, mint a Rollschool Job and Language Centre Ltd többi kiadványainak, bármilyen, akár a külső megjelenését, akár tartalmát érintő módosítása, egyéb nyelvre fordítása, kereskedelmi forgalomba hozatala, értékesítése, bármilyen formátumú és formájú terjesztése, teljes vagy részleges reprodukciója, sokszorosítása kizárólag Kiadó és Szerző joga, illetve kötelessége.
II. A kiadványok egyike sem továbbítható vagy osztható meg sem egészben, sem részletében, sem fórumokon, elektronikus információszerző oldalakon, közösségi oldalakon, torrent oldalakon vagy bármilyen egyéb weboldalon, illetve egyéb elektronikus formában. Bármely az előbbiekben felsorolt tevékenységhez harmadik személy részéről, a Szerző és/vagy Kiadó írásbeli hozzájárulása szükséges.©® A kiadványok ISBN számmal ellátott hivatalos termékek, a Nemzeti Felnőttképzési Intézet által akkreditált nyelvi képzési program alapján.
III. Ön tudomásul veszi, hogy a vásárolt tananyag(ok), akár könyv / CD / E – Learning formában külön-külön és egyben is lehetővé teszik, hogy Ön elsajátítson alapvető, a szakmai mindennapok során hasznosítható szóbeli és írásbeli nyelvi készségeket a közlekedés, valamint a nemzeti és nemzetközi fuvarozás területén és kifejezetten taxisofőröknek / kamionosoknak, fuvarozóknak, diszpécsereknek, forgalomszervezőknek, buszsofőröknek azaz a belföldi / nemzetközi szállítmányozási piac szereplőinek készült, ezért tananyagtól függően elsősorban alapszintű (Taxis Angol 1, Taxis Német 1, Kamionos Angol 1, Kamionos Német 1)illetve haladó szintű (Kamionos Német 2, Kamionos Angol 2)szakmai nyelvtudást adnak. Továbbá Ön tudomásul veszi azt is, hogy a fenti termékekből akár csak az egyik is lehetővé teheti ezen szakmai nyelvtudás elsajátítását.
IV. Ön tudomásul veszi, hogy kiadványaink megvásárlásával / használatával Ön nem csak egy könyvhöz, CD-hez vagy E-Learning kiadványhoz jut hozzá, hanem ahhoz a lehetőséghez is, hogy további külső segítség nélkül elsajátítson egy szakmai idegen nyelvet. Ennek megfelelően tudomásul veszi, hogy a teljes oktatási csomag ára Könyv + CD csomag vonatkozásban 310 €, melyből Ön 90% kedvezményben részesül, azaz Ön a csomagot 31 € kedvezményes áron vásárolhatja meg. E-Learning vásárlásánál a 12 hónapos licensz ára: 280 €, melyből vásárlóink 90%-os kedvezményt kapnak, így 28 € kedvezményes áron vásárolhatják meg azt. Ezen 90%-os kedvezményt a Rollschool J&L.C biztosítja vásárlói részére, mely kedvezményre való jogosultság jelen nyilatkozat elfogadásával egy időben teremtődik meg és a vásárlás létrejöttével válik érvényesíthetővé.
V. Tekintettel a kedvezmény mértékére és a vásárolt termék természetére, Ön tudomásul veszi, hogy bármely, az Ön felelősségéből adódó kár miatt, mely a Rollschool J&L.C t, mint kiadót, vagy Görgicze Orsolyát, mint szerzőt a termékekkel kapcsolatban éri, a Rollschool J&L.C a teljes ár vonatkozásában jogosult kárigényét érvényesíteni, minden egyes jogosulatlan példány és/vagy hozzáférés tekintetében.
VI. A vásárló/felhasználó felelőssége, ha neki felróhatóan, a tananyagokat/termékeket külön-külön, egyben, részletében vagy teljes terjedelmében, vagy valamely harmadik személy közzéteszi, jogosulatlanul osztogatja, másolja, terjeszti, értékesíti, fordítja, ellehetetleníti, szándékosan és rosszhiszeműen rossz színben tünteti fel. Csakúgy, ha a termék értékének bármilyen jellegű csökkenését okozza, magát tulajdonosnak, értékesítőnek tünteti fel és ezzel magának vagy további személyeknek jogosulatlan hasznot szerez, vagy az I. és II. pontokban felsoroltak bármelyike alapján a szerzői és/vagy kiadói jogokat megsérti. Bármely ilyen esetben Kiadó és Szerző jogosult a termék 100% vételárát minden jogosulatlanul létrejött példány vagy hozzáférés után példányonként vagy hozzáférések után követelni.
 VII. Sem kiadó Rollschool J&L.C LTD, sem a szerző Görgicze Orsolya nem tehető felelőssé semmilyen módon a tananyagok, különösképpen az E-Learning tananyag használata közben, az Ön számítógépét ért sérülésekért, meghibásodásokért, vírusokért, egyéb negatív következményekért. Az E-Learning tananyag kódokkal védett, zárt belső rendszer. Mindent megteszünk, hogy ne okozhasson kárt az Ön számítógépében, ezért nem is kerül az Ön gépén letöltésre, hiszen azt Ön minden esetben a Rollschool Nyelvcentrum oldalára belépve, saját személyes kódjával használja. Az Ön adatait harmadik személy részére (például az Ön munkáltatója, amennyiben az E-Learning tananyagnak ? a megrendelője) minden esetben csak az Ön írásbeli jóváhagyásával adunk ki.
 VIII. Felhasználó köteles a vonatkozó, hatályos jogszabályokat betartani, különös tekintettel a jó hírnév és a szerzői jogok védelmére.
 IX. Jelen információ technikai pontatlanságokat és nyomdai hibákat tartalmazhat. Mind a Rollschool Nyelvcentrum, mind a Rollschool Job and Language Centre Ltd fenntartja a változtatások jogát, akár tartalmi, akár formai változtatásokat illetően. A változtatásokról minden esetben weboldalán nyilatkozik, egyéb értesítési kötelezettsége vásárlói felé nincsen.
 X. Postai utánvétes megrendelés esetén, megrendelő köteles a postai kézbesítés díját haladéktalanul kiegyenlíteni, akkor is, amennyiben a csomag nem kerül átvételre. A termék átvételének elmaradása esetén, a postai költségek a megrendelőt terhelik, ezért ajánljuk, hogy hirtelen elutazás esetén e-mailben vagy telefonon értesítsenek minket, hogy a szállítás alkalmas időpontját egyeztetni tudjuk. A kézbesít? által „NEM KERESTE” felirattal ellátott csomag visszaérkezésekor, kizárólag a számlánkra a teljes költség (csomag plusz postaköltség) átutalása után áll módunkban a terméket újraküldeni. Ilyenkor újabb postaköltséget nem számolunk fel.
 XI. Indoklás nélkül visszaveszünk átvett, de kicsomagolatlan terméket. A szerződéstől való elállást a Polgári Törvénykönyv szabályozza. A vevőnek (a fogyasztónak) az áru átvételétől számított 14 napon belül az ok megadása nélkül joga van a szerződéstől elállni, azzal a feltétellel, hogy a megküldött könyveket, CD lemezeket és tartozékait nem csomagolta ki. A posta illetve szállítási költségek azonban minden esetben a megrendelőt terhelik.
 XII. Reklamáció az alábbi feltételek figyelembe vétele mellett kerülhet elismerésre: Az áru átvételét követlen a vevő felesleges késedelem nélkül köteles megvizsgálni az árut és a számlát. Ha a vevő az áru átvétele során hibákat állapít meg, úgy felesleges késedelem nélkül, de legkésőbb az áru átvételétől számított 3 napon belül köteles a feltárt tényeket e-mail útján közölni az eladóval. A reklamációk intézése munkanapokon 9.00 és 17.00 óra között e-mail útján vagy telefonon történik. A reklamációs eljárás azzal a nappal kezdődik meg, amelyen az eladó a reklamált árut átveszi és azon a napon fejeződik be, amelyen a vevőnek az elintézett reklamációt visszaküldi. Az eladó a reklamált áru kézhezvételét?l számított legkésőbb 8 munkanapon belül eldönti, hogy a reklamáció jogos-e. Az eredményről e-mail útján küld értesítést, hacsak a vevővel másképpen nem állapodik meg. A jogos reklamáció elintézése, beleértve a hibák megszüntetését is az eladó költségére történik, felesleges késedelem nélkül, legkésőbb a reklamációs eljárás megkezdésének napjától számított 30 naptári napon belül történik meg. Az eladó köteles a vevőnek igazolást adni a reklamáció érvényesítésének időpontjáról, az elintézés időtartamáról és a reklamáció eredményér?l. Jogosulatlan reklamáció esetén az árut visszaküldjük a vevőnek, közölve vele az ÁSZF figyelembevételével kialakított álláspontot is. Reklamációs e-mail cím: reklamacio@rollschool.eu. Telefonszám: 06204042545,Skype:Rollschool Job and Language Centre.
 A reklamációs szabályzat részletesen meghatározza és pontosítja az eladó és a vevők jogait és kötelességeit.
 XIII. Természetesen az esetlegesen előforduló hibás termékek cseréjét (nem működik, hiányos, nyomdahibás stb) a lehet? legrövidebb időn belül lehetővé tesszük. Saját érdekükben kérjük, hogy a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül jelezzék, ha ilyen esemény történt. Használatból ered? kopás, karcolódás, lapszakadás esetekre a csere nem vonatkozik, de igyekszünk minden egyes esetet egyediként kezelni, ezért bármilyen probléma esetén forduljanak hozzánk bizalommal, igyekszünk kedvezményes áron pótlást biztosítani.
 XIV. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általunk kiadott Taxis Angol és a Kamionos Nyelvlecke sorozat könyvei szállítmányozó partnereink kifejezett kérésére A5-ös méretűek, spirál fűzöttek, emiatt könnyen hajtogathatóak, átlátszó védőlappal borított színes borítójúak, tartalmuk fekete-fehér, illusztrációkat, grafikákat nem tartalmaznak.
 XV. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Taxis Angol 1, a Kamionos Nyelvleckék Kamionos Angol 1 és Kamionos Német 1 a kezdő, illetve újrakezdő szintekre ideális. A Kamionos Angol 2, Kamionos Német 2 haladó szintű, szakmai nyelvi tananyagok. Amennyiben az Ön nyelvtudása ennél magasabb szintű, esetleg külföldi munkavállalásra, kitelepülésre készül, fontolja meg az Immigration English, azaz Munkavállalói Angol kiadványunk megvásárlását, mely erős középfokú társalgási szintre készít fel, könyv, munkafüzet és 12 db CD segítségével, szintén önálló tanulás mellett.
 XVI. E-Learning: Felhasználó tudomásul veszi és megérti, hogy a „Kamionos Angol” megnevezés? E-Learning tartalom (ISBN: 978-963-08-4393-5) jogvédett termék, melyet a szerzői jogok biztosítanak számára, mind tartalmilag, mind software hátterét tekintve. Ebből adódóan Felhasználó saját kódot kap, mely kód a saját nevével, címével kötődik össze, így kerülvén el az internetre való feltöltést, illetve egy esetleges visszaélés esetén a lenyomozhatóságot kívánja elősegíteni. Felhasználó ezt a kódot megváltoztatni nem tudja, harmadik személy részére a kód nem átruházható. Minden ebből ered? kárért, az internetre való feltöltésért, illetéktelen személynek való hozzáférés biztosításáért Felhasználó felel.
 Amennyiben a hozzáférését illetéktelen, harmadik, illetve további személyeknek átadja, vagy az interneten közzéteszi, minden egyes illetéktelen felhasználásért a 100%-os eladási árat, azaz nyolcvankilencezer forint plusz áfa / illetéktelen hozzáférés/db áron köteles megtéríteni.
 Minden egyes felhasználási hozzáférés 12 hónapig érvényes, de közzétenni a hozzáférés kódját soha nem lehet. A kód megváltoztatását, illetve pótlását saját írásbeli kérésre a Megrendel? a cégen keresztül kérheti. Kérjük, saját érdekében amennyiben tudomást szerez arról, hogy hozzáférési kódját valaki lemásolta, azt haladéktalanul jelezze e-mailben a regisztrált e-mail címről az info@rollschool.eu e-mail címre, név, cím, eredeti hozzáférési kód megjelölésével. Ez esetben a teljes eladási ár megfizetése alól mentesül és jelszavát DÍJMENTESEN cseréljük.
 XVII. Könyv és CD: A 90% kedvezmény elvesztésével jár, ha azt 3. személy birtokába adja, vagy másolja, sokszorosítja, tovább értékesíti. Nem tartozik ide a legálisan megszerzett tulajdon egyszeri tovább, vagy eladása. A szerzői jogaink megsértése esetén minden esetben peres úton érvényesítjük jogainkat, ahol a teljes vételárat fogjuk érvényesíteni azaz: 89 000.- Ft + áfa /db / jogsértés. A szerző és a kiadó hozzájárulása szükséges a tananyag csomagok oktatási célú felhasználásához is, amennyiben nem a szerzővel illetve kiadóval szerződésben álló oktatási vállalkozás, intézmény az oktató fél. Továbbá a más nyelvekre való akár részben, vagy egészben fordítása a szerző vagy a kiadó hozzájárulása nélkül TILOS!
 XVIII A pénz visszafizetési garancia a 90% kedvezménnyel megvásárolt példányokra vonatkozik. Olyan esetben érvényesíthető, melyben vásárló egy általa felkeresett cégnél, a tananyag elsajátítása ellenére sem kapott állást, a nyelvtudás hiányára való hivatkozással. Amennyiben ilyen eset történik, kérjük, hogy az adott cégtől kérjen indoklással ellátott írásbeli nyilatkozatot, melyben a tananyag hiányosságai vannak megjelölve, az alap társalgási szint? szakmai nyelvtudás tekintetében. Egyéb esetekben reklamációt nem áll módunkban elfogadni, a tananyag tartalmát és külsejét illetően, azaz pénz visszafizetési kötelezettség nem teremtődik. A 100%-os pénz visszafizetési garanciát tehát kizárólag Taxis Angol, Taxis Angol 1, Taxis Német 1, Kamionos Angol 1, Kamionos Angol 2, Kamionos Német 1 és Kamionos Német 2 megnevezésű termékeinkre vállaljuk, amennyiben az interjúztató cég aláírt, lepecsételt nyilatkozatot állít ki arról, hogy a tananyag tudásanyaga nem elegendő a munkavégzés általános, alapszintű szakmai nyelvi követelményei szempontjából és a jelentkező emiatt került elutasításra. Kérjük, az interjúztató személy / személyek elérhetőségét és nevét feltüntetni. A 100% pénz visszafizetési garancia a korábban kifizetésre került, kedvezményes ár mértékéig érvényesíthető, azaz a kifizetett összeg jár vissza.
Fenti ÁSZF egyben szerződés tananyagaink vásárlóival, felhasználóival, melynek elsődleges célja a szerzői és vásárlói jogok védelme, illetve az esetleges visszaélések preventív célú megelőzése.
2014. augusztus 6.
Laszlo Lula
Director
Rollschool Job and Language Centre Ltd.
The Courtyard 30,
Worthing Road
Horsham, RH121SL
United Kingdom

 


A telefonszám hívható Viberen is és üzenetet küldhet WhatsApp on

Valamint a jobb oldalon levő Skype hívóval ingyenesen állunk rendelkezésére

+36204042550  info@kamionosnyelvlecke.hu

Budapesti csomagátvételi pont a 13.ker. Westend City Centerben! 10- 20-ig, rendelés és telefonos egyeztetés után!

  Név (kötelező)

  Email cím (kötelező)

  Hírlevél és ingyenes online tesztre feliratkozás   
  Cím megadása kötelező!  Válasszon terméket
  Kötelező!

  Megrendeléshez tartozó üzenetét ide írhatja, pl.
  számlaigény, számlázási név, szállítás, személyes átvétel, fizetési mód stb.

  Üzenet

  Megismertem és elfogadom az ASZF ben foglaltakat!

  Jelöld ki a képben négyzetet, ezután tudod küldeni a megrendelést

  Rollschool J&L Ltd certificate

  Vélemény, hozzászólás?